آخرین گزارش از درآمد عمومی و کسری بودجه عمان

راهنمای مطالعه:
آخرین گزارش از درآمد عمومی و کسری بودجه عمان
وزارت دارایی عمان اعلام کرد: درآمد عمومی عمان تا پایان سپتامبر 2021 با 22.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 7367.6 میلیون ریال رسید.
عمان در ماه‌های اخیر شاهد بهبود قیمت نفت بوده است که میانگین آن در پایان سه ماهه سوم سال 2021 به 57.4 دلار در هر بشکه رسید و درآمد خالص نفت به 3908.5 میلیون ریال و درآمد گاز به 1422.0 میلیون ریال افزایش یافت.

مخارج عمومی تا پایان سه ماهه سوم سال 2021 با 0.74 درصد کاهش به 8397.6 میلیون ریال نسبت به 8460.1 میلیون ریال در مدت مشابه سال 2020 رسید.

علاوه بر این، توسعه انرژی عمان (EDO) تا سپتامبر 2021 به طور کامل عملیاتی شد، بر این اساس، تمام تعهدات دولت مربوط به مخارج تولید نفت و گاز EDO منتقل شد.

کسری بودجه دولت عمان تا پایان سپتامبر 2021 با 58 درصد کاهش به 1030.0 میلیون ریال در مقایسه با 2448.3 میلیون ریال در پایان سپتامبر 2020 کاهش یافت.

کسری بودجه عمانآخرین گزارش از درآمد عمومی و کسری بودجه عمان

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Oman4All
Logo