شهر مسقط برنامه چهارگانه مسقط برای تبدیل شدن به شهری ایده آل برای زندگی

راهنمای مطالعه:
چهار هدف اصلی با محوریت رفاه و شادی جامعه توسط شهرداری مسقط طراحی شد تا پایتخت عمان را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کند.

بهبود سبک زندگی مردم، ارائه حمایت در قالب خدمات شهری و خدمات آنلاین و ایجاد محیطی پایدار در شهر بخشی از این طرح است. محیط های پایدار نیز برای اهداف استراتژیک دولت در هنگام جذب سرمایه گذار در کشور مهم است.

یکی از جنبه های کلیدی توسعه، راه اندازی ساختار شهری هوشمند، پایدار و سرزنده به منظور مدیریت بهینه محیط زیست، حفظ منابع طبیعی آن و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، بهبود مناطق گردشگری و سواحل و همچنین تعیین الگوی شهری است. .

توسعه اقتصادی با هدف تقویت نقش بخش خصوصی سومین هدف ذکر شده توسط شهرداری مسقط است. بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر کلیدی در دستیابی به آرمان های ملت محسوب می شود.

چهارمین هدف، عملکرد خوب سازمانی در قالب خدمت رسانی مؤثر به مردم، فراهم آوردن محیطی محرک نوآوری و خلاقیت و همسو با تحولات و تغییرات مدرن است.

طرح چهارجانبه هسته اصلی ابتکارات توسعه مسقط برای پایتخت را با عنوان “مسقط پایدار و موفق” تشکیل می دهد.

این طرح همچنین با هدف “ایجاد فرصت هایی برای ایجاد زیرساخت ها از طریق سرمایه گذاری برای رقابت در میان شهرهای سراسر جهان” است..

بخش بزرگی از برنامه شهرداری مسقط اضافه کردن عناصر بیشتری مانند پارک های عمومی، فضای سبز طبیعی، زمین های بازی، پیاده روها، بازارها، مناطق جشنواره و سلامت عمومی برای ایجاد پویایی بیشتر در شهر است.

.شهر مسقط برنامه چهارگانه مسقط برای تبدیل شدن به شهری ایده آل برای زندگی

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Oman4All
Logo