مسابقات ورزشی و بازی های الکترونیکی عمان

راهنمای مطالعه:
مسابقات ورزشی و بازی های الکترونیکی عمان
مسابقات قهرمانی سالانه که اواخر آذرماه برگزار می شود، به عنوان بخشی از ترویج ورزش های الکترونیکی مختلف و گسترش آگاهی های فرهنگی در مورد ورزش های الکترونیکی در جامعه اعلام شد..

مسابقات قهرمانی ورزش و بازی های الکترونیکی در پایان آذرماه برگزار می شود و شرکت کنندگان می توانند از طریق سایت کمیته ورزش و بازی های الکترونیک عمان ثبت نام کنند.

این مسابقات شامل معروف ترین بازی های ورزشی الکترونیکی در جهان است که شامل موارد زیر می شود:
لیگ افسانه ها،
Call of Duty Vanguard,
Rocket League، Tekken 7
فیفا 22مسابقات ورزشی و بازی های الکترونیکی عمان

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Oman4All
Logo