مشوق‌های سرمایه‌گذاری کشور عمان

راهنمای مطالعه
مشوق های سرمایه گذاری در عمان توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن برای سرمایه گذاران در عمان اعلام شده است.

 • معرفی فرصتهای سرمایه گذاری
 • وام صنعتی توسط بانک توسعه عمان
 • ایجاد مناطق صنعتی و آزاد با زیرساخت های با کیفیت بالا
 • معافیت گمرک تجهیزات
 • نیروی انسانی ماهر آموزش دیده برای کار در بخش صنعتی.
 • معافیت گمرک برای واردات مواد اولیه
 • معافیت مالیات بر درآمد
 • برنامه های ویژه برای ارائه یارانه به شرکت های کوچک و متوسط
 • تشویق صادرات ، مطالعه بازارهای صادراتی و ارائه تضمین اعتبار صادراتی
 • اولویت تولید ملی در تدارکات و تدارکات عمومی
 • محصولات محلی را از طریق کمپین های تبلیغات ملی محصولات تشویق کنید
 • ارائه یارانه به شرکتهای با عملکرد پایین برای کمک به آنها برای ماندن در بازار و مطالعه بازسازی این گونه شرکتها
 • اجرای مسابقات صنعتی مانند جایزه سلطان قابوس برای برترین های این صنعت
 • اقدامات لازم در برابر اختلال بازار محلی
 • اقدامات برای جلوگیری از رقابت ناعادلانه بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس

مزایای مکمل

 • موقعیت استراتژیک
 • ثبات سیاسی
 • به سازمان تجارت جهانی بپیوندید
 • تعرفه استاندارد شورای همکاری خلیج فارس
 • منابع طبیعی
 • موافقت نامه های تشویق و حمایت سرمایه گذاری
 • سیاست های خصوصی سازی
 • فرصت های سرمایه گذاری
 • زیرساخت و چارچوب سازمانی با کیفیت بالامشوق‌های سرمایه‌گذاری کشور عمان

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Oman4All
Logo