ثبت شرکت در عمان

شرایط اخذ اقامت ده ساله در عمان

راهنمای مطالعه: شرایط اخذ اقامت ده ساله در عمان کارت اقامت 26 سرمایه گذار خارجی وزارت بازرگانی، صنعت و توسعه سرمایه گذاری ده ساله سرمایه ...

دولت عمان | بررسی عملکرد فصلی کارمندان دولت در عمان

راهنمای مطالعه: دولت عمان | بررسی عملکرد سه ماهه برای کارمندان دولت در عمان یک مقام ارشد وزارت کار گفت: از سال آینده بررسی عملکرد فصلی ...

گزارش کامل از وضعیت بخش بهداشت عمان، از جمله تعداد بیماران مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی

راهنمای مطالعه: گزارش کامل وضعیت بخش بهداشت عمان از تعداد مراجعات به کلینیک های روانشناسی تا تعداد اعمال جراحی انجام شده هزینه‌های بخش ...

افزایش جذابیت سرمایه گذاری خارجی در عمان با تغییرات قانونی انواع شرکت ها در عمان

راهنمای مطالعه: افزایش جذابیت سرمایه گذاری خارجی در عمان با تغییرات قانونی انواع شرکت ها در عمان قبل از سال 1971، دادگاه های شرعی به کلیه ...

آیا 1500 ریال عمانی حقوق خوبی است؟ هزینه زندگی چقدر است؟

راهنمای مطالعه: اگر در مورد صادرات به عمان ، ترخیص در عمان ، انتقال پول به عمان ، ارسال پول به عمان ، ارسال کالا به عمان ، ارسال کالا به ...

Oman4All
Logo